Quy định trả góp

CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
DỊCH VỤ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% ONLINE


ĐIỀU 1: CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRẢ GÓP

 1. Tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ đang trong tình trạng chậm thanh toán;
 2. Hiệu lực còn lại của Thẻ tín dụng ít hơn thời hạn đăng ký trả góp;
 3. Chủ thẻ vi phạm các Điều khoản & Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng phát hành;
 4. Giao dịch đăng ký trả góp được thực hiện tại ĐVCNT không hợp tác triển khai Dịch vụ thanh toán trả góp lãi suất 0% bằng Thẻ Quốc tế với Ngân lượng hoặc Thẻ được phát hành bởi Ngân hàng không có hỗ trợ trả góp;
 5. Giá trị giao dịch đăng ký trả góp nhỏ hơn số tiền tối thiểu/giao dịch theo quy định của từng ngân hàng có hỗ trợ trả góp;
 6. Giao dịch trả góp đã lên sao kê.

ĐIỀU 2: QUY ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG HỖ TRỢ DỊCH VỤ TRẢ GÓP

 1. Các quy định chung.
  a.Lãi suất trả góp: 0%;
  b.Giao dịch trả góp chỉ được thực hiện cho chủ thẻ tín dụng Quốc tế được phát hành bởi các Ngân hàng có hỗ trợ trả góp (danh sách Ngân hàng quy định ở điều 1, phụ lục 02) và mua hàng, thanh toán qua ĐVNCT có liên kết chương trình trả góp với Ngân Lượng (đã tích hợp thành công Alepay.vn);
  c.Không áp dụng cho Thẻ phụ;
  d.Không giới hạn số lần đăng ký trả góp;
  e.Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 VNĐ (Ba triệu VNĐ) trở lên sau khi đã trừ các giảm giá (nếu có). Trừ các ngân hàng có quy định riêng ở điều 3.2 Phụ lục 02;
  f.Chủ thẻ không phải trả bất kì chi phí chuyển đổi giao dịch nào trừ các Ngân hàng có quy định riêng ở điều 3.2 Phụ lục 02;
  g.Chủ thẻ không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp;
  h.Với một số Ngân hàng yêu cầu chủ thẻ liên hệ, chủ thẻ cần cung cấp một số thông tin về giao dịch: Ngày thực hiện giao dịch, giao dịch thực hiện ở đâu, số tiền giao dịch…
  i.Số hotline của Ngân lượng/Alepay: 19006742.
 2. Các quy định riêng theo từng Ngân hàng

NGÂN HÀNG

QUY ĐỊNH

Sacombank

 • Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 và 24 tháng;
 • Chủ thẻ không cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch
 • Hotline Sacombank: 1900 5555 88 hoặc 08 3526 6060.

Vietinbank

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
 • Chủ thẻ không cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
 • Giá trị giao dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch, giao dịch thực hiện trước 03 ngày kỳ sao kê
 • Hotline Vietinbank: 1900 558868

Shinhan Bank

 • Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 tháng
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch. Yêu cầu giao dịch được thực hiện trước 03 ngày kỳ sao kê
 • Chủ thẻ không cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
 • Hotline SHINHAN BANK: 08 3829 1566 hoặc 1800-1560.

Techcombank

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
 • Chủ thẻ không cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch, yêu cầu giao dịch thực hiện trước 03 ngày kỳ sao kê.
 • Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1% * Giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000VNĐ / giao dịch).

VPBank

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch
 • Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
 • Hotline VPBANK: 1900545415 / (+84) 439 288 880

VIB

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
 • Giá trị thanh toán Thẻ từ 000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ)trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có) 
 • Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
 • Hotline VIB: 1800 8180

Eximbank

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch
 • Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
 • Hotline Eximbank: 18001199

Citibank

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch
 • Sau tối thiểu 03 ngày thực hiện giao dịch và trước ngày sao kê thẻ, chủ thẻ gọi lên tổng đài (84-8)3521 1111 để yêu cầu đăng ký tham gia chương trình trả góp lãi suất 0%

Seabank

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
 • Chủ thẻ không cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
 • Áp dụng với đơn hàng có giá trị thanh toán cuối cùng (sau khi đã áp dụng các chương trình giảm giá – nếu có) từ 3.000.000 VND trở lên

HSBC

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch
 • Sau 05 ngày mua hàng, chủ thẻ chính nhắn tin với cú pháp HSBC_TG_[Số CMND]_[Tên Cửa hàng] hoặc HSBC_TG_[Số hộ chiếu]_[Tên Cửa hàng] gửi 6089, trong đó Số CMND và Số hộ chiếu là số đã đăng ký với Ngân hàng (Ví dụ, nếu Số CMND được đăng ký với Ngân hàng của Quý khách là 123456789 và Tên Cửa hàng của Quý khách là XXX, soạn HSBC_TG_123456789_XXX gửi 6089)
 • Chủ thẻ chính được yêu cầu nhắn tin sau khi nhận hàng và không trễ hơn 03 ngày làm việc trước ngày sao kê tiếp theo. Nhân viên của HSBC sẽ liên hệ với chủ thẻ chính trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn để hỗ trợ Chủ thẻ hoàn tất yêu cầu trả góp.
 • Mỗi tin nhắn có phí là 1.000 VNĐ và không được xem là yêu cầu trả góp chính thức. Nếu HSBC không thể liên hệ được với chủ thẻ chính trong vòng 02 ngày làm việc, chủ thẻ chính vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số (84-8) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84-4) 62 707 707 (miền Bắc) từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối để được hỗ trợ.
 • Nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu, ngân hàng HSBC sẽ áp dụng chương trình mua trả góp có tính lãi suất với các Điều khoản và Điều kiện được đăng tải trên trang www.hsbc.com.vn.
 • Hotline HSBC: Miền Bắc: (84-4) 67 247 247 - Miền Nam: (84-8) 37 247 247

MaritimeBank

 • Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và12 tháng;
 • Giá trị gia dịch tối thiểu: 3.000.000VNĐ/ giao dịch
 • Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
 • Chủ thẻ trả thêm 03% * giá trị giao dịchtrên mọi kỳ hạn thanh toán. Ngân hàng thu một lần khi chuyển đổi giao dịch;
 • Hotline Maritime Bank: 1800 59 9999

Giải thích
Ngày sao kê thẻ tín dụng: là ngày Ngân hàng sẽ phát hành thông báo thống kê chi tiết tổng số tiền thẻ tín dụng bạn đã sử dụng trong kỳ.